Shell Tonna

Shell Tonna S2 M 68

Shell Tonna S2 M са предназначени за смазване на плъзгащи паралели на металорежещи машини, маси и подаващи механизми. Shell Tonna S2 съдържат добавки, които повишават тяхната лепливост и протиовизносни характеристики, като по този начин предпазват от неравномерно (скокообразно) движение. Особенно подходящо в случаи, когато съществува възможност от досег със смазочно-охлаждащи течности. Характеристики и ползи Бързо(…)

Shell Tonna S3 M 32/68/220

Shell Tonna S3 са предназначени за смазване на плъзгащи паралели и направляващи на металорежещи машини. Shell Tonna S3 съдържат добавки, които повишават тяхната лепливост и противоизносни характеристики, като по този начин предпазват от неравномерно (скокообразно) движение. Препоръчват се за прецизни металорежещи машини и бавно движещи се паралели, както и в машини, които имат комбинирана система(…)