Shell Tellus

Shell Tellus S2 VA 46

Shell Tellus S2 VA е индустриална хидравлична течност с миещи свойства, предназначен за използване в системи, за които се изискват масла с емулгиращи свойства. С използването на цинк-съдържащи противоизносни добавки се постига надеждна работа и защита в строителни и мобилни системи , работещи в широк температурен интервал, има риск от попадане на вода и е(…)

Shell Tellus S2 V 15/32/46/68

Shell Tellus S2 V е високоефективна хидравлична течност, в която се използва патентована от Shell технология за отличен контрол на вискозитета в широк температурен интервал и подлагане на много тежки механични натоварвания. Осигуряват превъзходна защита и работа в мобилните и индустриални хидравлични системи в широк диапазон от работни и околни температури. Експлоатационни свойства и предимства(…)

Shell Tellus S3 M 22/32/46/68/100

Shell Tellus S3 M са разработени на базата на усъвършенствана технология без съдържание на цинк. Притежават изключителни качества за работа в тежко-натоварени хидравлични системи. Високата им стабилност срещу термични и механични натоварвания поддържа системата чиста срещу образуване на отложения и запазва нейната ефективност. Експлоатационни свойства и предимства Дълъг живот на маслото – намалени разходи за(…)

Shell Tellus S2 M 22/32/46/68/100

Shell Tellus S2 M е хидравлично масло с високи експлоатационни характеристики. Произвежда се по уникална патентована технология на Shell, която осигурява изключителна защита и производителност в повечето промишлени и мобилни инсталации. Висока му устойчивост срещу термични и механични натоварвания предотвратява образуването на отложения, които могат да намалят ефективността на хидравличната система. Експлоатационни характеристики и предимства(…)

Shell Tellus S4 VX 32

Shell Tellus S4 VX усъвършенствана хидравлична течност, предназначена за употреба при екстремално ниски температури, характерни за минната и горска промишленост в арктическите райони. Характеристики и ползи Ефикасност на системата при ниски температури Изключително високият вискозитетен индекс на Shell Tellus S4 VX гарантира течливост при температури, при които конвенционалните масла ще бъдат прекалено гъсти и ще(…)

Shell Tellus S4 ME 46

Shell Tellus S4 ME e предназначенo да помогне на потребителите да подобрят енергийната ефективност на своите хидравлични системи, без да прави компромис със защитата или процедурите по поддръжка и работа на съоръженията. Установено е понижено енергийно потребление в сектори, като леене на пластмаси под налягане, метални преси и минни транспортьори . Shell Tellus S4 ME(…)