Shell Gadus

ТАБЛИЦА ГРЕСИ - ПРИЛОЖЕНИЯ

Shell Gadus S5 V100 2

Shell Gadus S5 V100 е базирана на смес от сгъстител литиев комплекс, синтетично базово масло и пакет от антиокислителни, противоизносни, противозадирни и антикорозионни добавки. Грестта съдържа специален триещ модификатор, което я прави приложима във високоскоростни лагери, цилиндрични и конични ролкови лагери тип NJ и NUP, а също и в лагери с ъглов контакт. Основни приложения(…)

Shell Gadus S5 T460 1.5

Shell Gadus S5 T460 е високотемпературна грес с дълъг експлоатационен живот, предназначена за тежки работни условия. Състои се от синтетично базово масло и сгъстител диуреа по най-нова технология. Съдържа добавки от последно поколение за повишаване на високо-температурните характеристики, а така също и антиокислителни, противоизносни и антикорозионни свойства. Shell Gadus S5 T460 е особено подходяща за херметично и(…)

Shell Gadus S4 V45AC 00/000

Shell Gadus S4 V45AC е течна грес предназначена за използване в централизирани системи за смазване. Разработена е на базата на високо-рафинирано минерално масло и подбрани синтетични компоненти, добавка за екстремални високи натоварвания и други добавки за осигуряване на отлична защита при всякакви работни условия. Характеристики и ползи Добра способност за изпомпване: Никакви задръствания на тръбопроводите дори(…)

Shell Gadus S3 V770D 1

Универсална грес, предназначена за много тежки условия на работа. Характеристики и ползи Спестявате пари чрез: Намалени разходи по поддръжка, защото могат да се изразходват по-малко средства за замяна на лагери, тъй като се предотвратява контактът метал-метал дори и при най-сурови условия, благодарение на наличието на специално подбрани добавки. Намалена консумация на грес в сравнение с(…)

Shell Gadus S3 V460 1.5

Shell Gadus S3 V460 е висококачествена, високотемпературна грес, предназначена за тежко-натоварени индустриални приложения. Базирана е на минерално масло с висок вискозитетен индекс, сгъстител литиев комплекс и пакет добавки от последно поколение за постигане на отлична работоспособност при високи температури, благодарение на своите антиокислителни, антикорозионни и противоизносни характеристики. Shell Gadus S3 V460 е особено подходяща за бавнооборотни лагери,(…)

Shell Gadus S3 V220C 2

Shell Gadus S3 V220C e първокласна универсална грес на основа минерално масло с висок вискозитетен индекс и сгъстител литиев комплекс. Съдържа пакет добавки от последно поколение за постигане на много добра стабилност на окисление при високи температури, противоизносни и антикорозионни свойства. Shell Gadus S3 V220C e предназначена за смазване на лагери, подложени на високи работни(…)

Shell Gadus S2 U460L 2

Shell Gadus S2 U460L разработена с неорганичен, несапунен сгъстител и специално подбрано базово масло, за да осигури смазване над температурните ограничения за гресите на литиева основа. Използваното базово минерално масло в Shell Gadus S2 U460L е специално селективно рафинирано, с висок вискозитет, с отлична устойчивост на окисление и изпарение. Окислителната устойчивост също е подобрена чрез добавянето(…)

Shell Gadus S2 OGH 0/00

Shell Gadus S2 OGH е разработена за смазване на открити зъбни предавки, изложени на високи температури, каквито се срещат в циментовите пещи с открити зъбни колела. Греста се нанася върху зъбните колела чрез разпръскване. Shell Gadus S2 OGH се базира на основа неорганичен сгъстител, базово масло с висок вискозитет и съдържание на графит. Експлоатационни характеристики(…)

Shell Gadus S2 V220AC 2

Shell Gadus S2 V220АC e високоефективна универсална грес на основа минерално масло с висок вискозитетен индекс и смесен сгъстител литиево/калциев сапун. Съдържа антиокислителни, противозадирни, противоизносни и антикорозионни добавки за постигане на много добри работни характеристики и високотемпературна стабилност. Характеристики и ползи Висока механична стабилност при високи нива на вибрация:  Запазва дълго своята консистентност дори при(…)

Shell Gadus S2 V220AD 2

Shell Gadus S2 V220AD е висококачествена грес за смазване на лагери, изложени на най-тежки условия. Shell Gadus S2 V220AD се произвежда от минерално масло с висок вискозитетен индекс и смесен литий/калций сапунен сгъстител. Съдържа противозадирни, адхезионни, антиокислителни и антикорозионни добавки. Също така съдържа и молибденов дисулфид за осигуряване устойчивост на смазочния филм при ударни/шокови натоварвания. Характеристики(…)