Shell Corena

Shell Corena S4 R 46/68

Shell Corena S4 R е високотехнологично синтетично компресорно масло и уникален пакет добавки с висока ефективност. Разработено да осигури най-висок клас на защита на пластинкови и винтови ротационни въздушни компресори. Пакета добавки осигурява отлична защита и ефективна работа при компресори, работещи при температура на изпускания въздух над 100 °C, налягане над 25 бара и работен(…)

Shell Corena Oils S2 P 100/150

Shell Corena S2 P е първокласно масло за бутални въздушни компресори. Предназначено за всички промишлени бутални компресори , работещи при температури на изпускания въздух до 220 °C при високо налягане. Характеристики и ползи Дълъг живот на маслото – намалени разходи за поддръжка: Shell Corena S2 P дава възможност да се удължат интервалите между отделните ремонти на(…)

Shell Corena S2 R 46/68

Shell Corena S2 R е висококачествено масло с детергентни свойства, разработено за приложение в ротационни пластинкови и винтови въздушни компресори. Произвежда се от селективно рафинирани маслени базови компоненти и специално подбрани детергентни добавки, с което се осигурява смазване на компресори, работещи при налягане до 15 бара и температура на сгъстения въздух до 100 °C. Интервалите(…)