Индустрии

Каквато и да е индустрията, в която оперирате, Shell разполага с широка гама от продукти и услуги, които са предназначени да добавят стойност към дейността ви. Нашите висококачествени синтетични смазочни продукти предлагат изключителна защита, дълъг живот на маслото и ефективност на системата – ползи,  доказани многократно в реални работни условия. Ние можем да ви помогне да намалите общия разход за оборудване чрез максимизиране на ползата от него с употребата на масла Shell.

Земеделие

В продължение на много години работа с фермерите и земеделските производители на оборудване, Shell разви много добро разбиране за тази индустрия и предизвикателствата й. Ние използваме това знание, за да създаваме водещи технологични продукти.

Производители на коли и камиони

Открийте как Shell може да работи с вас, както като технологичен партньор, така и като бизнес партньор, добавяйки стойност към продуктите ви и разширяване на хоризонта на бизнеса.

Строителство

В строителството, инвестицията в правилните смазочни материали може да ви помогне да намалите разходите си чрез съкращаване на непланирани спирания на работния процес, намаляване на разходите за поддръжка и увеличаване живота на оборудването, и времето, в което то е готово за работа.

Автопаркове

Увеличените периоди за смяна на маслото и устройствата за обработка на отработените газове изискват много от вашите смазочни материали.  Ние непрекъснато развиваме нашите продукти, за да ви помогнем да намалите оперативните си разходи и да поддържате автопарка си ефективен.

Производство

В производството, има стремеж за непрекъснато понижаване на разходите за производство и поддръжка. Маслата Shell могат да помогнат за намаляване на тези разходи чрез намаляване на непланираните спирания на фабриките ви и удължаване живота на оборудването.

Минна дейност

Широкият спектър на Shell от специализирани продукти и услуги са предназначени да увеличат производителността в добивната промишленост и добавят стойност към бизнеса ви, като помагат за оптимизиране на времето за производство и поддръжка на оборудването.


Енергетика

Повишаването на енергийната ефективност и намаляване на емисиите, оптимизиране производството на енергия и намаляване на времето за бездействие са основните движещи сили при енергетиката. Използването на висококачествени масла оказва значително влияние върху всички тези области.