Опровергани популярни митове

2.1.4. Myths About car oilГоляма част от заблудите, свързани с маслата, произлизат от разпространени митове, които са грешни. Вижте тук кое е вярно и кое – не е.


Първи мит: „ако малко количество масло е добре, то голямо количество е още по-добре“.

Препълването на картера с масло е неправилно. Може да доведе до екстремно високи температури поради увеличеното съпротивление и така да съкрати живота на маслото. Освен това голямо количество масло ще бъде впръсквано в цилиндрите и ще доведе до прекомерно изгаряне на маслото. Така ще се повишат отлаганията в горивната камера, които могат да доведат до оперативни проблеми.

Популярно е схващането, че четири литра масло са точното количество за автомобил с четири цилиндъра. Но това не е винаги точно така. Проверете в инструкциите за автомобила си какъв е точният капацитет на картера, тъй като можете да спестите известно количество масло, вместо да наливате догоре. Помнете, че картерът трябва да се пълни до указаното ниво — нито повече, нито по-малко.

Втори мит: „масло, което почернява, не е добро“.

Напротив. Ако маслото не почернява, това е признак, че то не работи както трябва. Съвременните моторни масла съдържат почистващи и диспергиращи добавки, които поддържат вътрешните части на двигателя чисти, като премахват въглеродните отлагания и ги изолират под формата на безвредна суспензия.

По-добре е тези отлагания да се улавят от маслото, защото така те могат да бъдат дренирани, вместо да се натрупват в двигателя, където биха могли да причинят най-големите вреди.

Трети мит: „всички моторни масла са еднакви“.

Моторните масла се различават по физическите си характеристики, технологията на добавките и съдържанието. Има масла с различни спецификации.

Изборът на подходящото масло зависи от препоръките на производителя на двигателя и от вида на предлаганото действие от страна на продукта. Използването на правилния тип масло може да бъде по-икономично в дългосрочен план. За да откриете подходящото масло, използвайте инструмента Shell LubeMatch.

Четвърти мит: „добавките могат да подобрят моторното масло и характеристиките на двигателя“.

Добавянето на отделно продаваните добавки към моторното масло е все едно да добавяте захар към безалкохолната си напитка – това не е необходимо. Първокласните моторни масла са разработени с всички добавки, необходими за гарантирането на оптимална ефективност на двигателя.

Те не могат да намалят разхода на гориво при стар двигател или да възстановят защитните свойства на старо масло. Всъщност добавките могат да се отразят негативно върху химичните свойства на маслата и да създадат нови проблеми.

По-безопасно и по-икономично е да се използват пакетирани първокласни масла, преминали през проверка на качеството.

Пети мит: „Маслото никога не се изхабява.“

Маслото се изхабява. Главният му враг е топлината. При високи работни температури то започва да се окислява и сгъстява. Освен това в него може да се натрупа огромно количество сажди, вода, киселини, прах, метални частици и окислени материали. Те могат да доведат до запушване на маслените филтри и каналите или да нарушат правилното функциониране на някои от много важните части на двигателя.

Сменяйте редовно маслото през указаните интервали.