Отговори на въпроси

2.1.3. FAQТемата за маслата е твърде широка. Тук ние само опровергаваме някои митове, отговаряме на често задавани въпроси и предлагаме съвети за смяна на маслото.


Защо е важно почистващото свойство на маслото?

Поддържането на частите на двигателя в чисто състояние е от съществено значение, тъй като от това зависи неговата изправност. Отложенията създават условия за преждевременно излизане на двигателя от строя. Моторните масла Shell Helix почистват и защитават двигателите, което допринася за подобряване на техните експлоатационни характеристики.

Защо правилният избор на моторно масло е толкова важен?

Маслото дава живителната сила на един автомобил. Ако не се използва подходящото масло, съществува вероятност от преждевременно износване и корозия на двигателя. Запушванията на части на двигателя могат също така да доведат до блокирането му. Моторните маслата Shell Helix осигуряват необходимата поддръжка на двигателя, така че водачът може да шофира уверено, с усещане, че автомобилът му като че ли току-що е излязъл от сервиз. И това струва по-малко, отколкото едно зареждане на гориво в резервоара на колата.

Как маслото защитава двигателя?

По много начини:

  • Маслата Shell Helix отстраняват от частите на двигателя замърсявания и отложения, и предотвратяват запушванията. Те локализират и изолират чуждите частици, които впоследствие се премахват при смяна на маслото.
  • Маслата Shell Helix образуват защитен филм върху частите на двигателя, който намалява триенето и минимизира износването им. Тези масла съдържат специални присадки за предотвратяване на контакта между подвижните повърхности и намаляване на съпротивлението в смазващата среда. Това помага на двигателя да работи така тихо и ефективно, както е конструирано от неговите разработчици.
  • Маслата Shell Helix отвеждат топлината от горещите зони, като например тези около буталните пръстени, където температурата може да достигне до 320°C.
  • Маслата Shell Helix защитават високонатоварените части на двигателя от корозиране, дори при просрочване на предписания интервал за смяна на маслото. Сравнителните изследвания в отрасъла показват, че маслата Shell Helix предлагат най-добрата защита в класа си и спомагат за удължаване на живота на двигателя, като по този начин се избягват някои скъпоструващи ремонти.

От какво е направено моторното масло?

Моторното масло е съставено от базови масла и добавки, подобряващи функционалните характеристики. Те са подбрани внимателно и са комбинирани умело, за да може маслото да предлага максимална защита на двигателя.

Важна ли е смяната на маслото и колко често трябва да се прави?

Трябва да сменяте маслото и филтъра в или преди края на срока за смяна, както е указан от производителя на автомобила ви. Той се определя на базата на изминати километри или време. Редовната смяна на маслото ви помага да поддържате двигателя си в добро състояние и ви предлага най-добрата защита за всички негови компоненти.

Как трябва да изхвърлям отработеното масло?

Отработеното масло може да замърси околната среда и никога не бива да се излива в отводнителната система. В много страни това е незаконно. Вместо това вземете използваното масло и го занесете на официалните места за приемане на такива масла или в пунктовете за рециклиране (те често са разположени в местните пунктове за събиране на отпадъци). Също така можете да се обърнете за указания и към местната служба за рециклиране.

Защо има гама моторни масла и как да се избера подходящото?

В справочниците за експлоатация на автомобилите са указани минимално необходимите изисквания към маслото, но можете да изберете масло с по-добри технически характеристики. Върху избора на масло за превозното средство влияят няколко фактора:

Тип на автомобила — колкото по-високи техническите характеристики, толкова по високи изисквания към масло. Възраст на автомобила — двигателите, създадени въз основа на новите технологии, имат по-висока производителност и съвременните масла се разработват в съответствие с нарастващите инженерингови изисквания. Например модерният автомобил е снабден с газова рециркулация, която може да причини много силно окисляване при маслата, произведени по стара технология. Той е оборудван също така с чувствителна система за последваща обработка на отработените газове, която може да бъде увредена от неподходящото масло.
Среда на шофиране — шофиране по днешните магистрали, както и в условията на натоварен трафик с много спирания и тръгвания изисква висококачествени масла, за да се избегне значително износване на двигателя.

За да откриете подходящото масло бързо и лесно, използвайте нашия инструмент Shell LubeMatch.

Защо маслата Shell Helix са по-добри от други марки?

Химическата формулата на Shell Helix представлява многогодишен опит и ноу-хау на Shell във всеки един аспект, като се започне от технологиите за разработка на базовите масла и се стигне до избора и комбинирането на присадки. Също така в нея са вложени нашите знания и опит, натрупани чрез подкрепата, която оказваме на водещите отбори в моторните спортове, като например Scuderia Ferrari. Продуктите Shell Helix са способни да работят в тежки условия и да поддържат двигателя в чисто състояние, независимо от условията на натоварване.

Защо трябва да закупя масло Shell Helix, щом мога да си купя отделно добавки и да ги смеся с друго масло?

Добавянето на неконтролирано количество присадки към маслото е все едно да слагате сол в десерт. Точната формула на маслата Shell Helix е резултат на дългогодишен опит в комбинирането на присадките. Начинът, по който те се смесват с базовите масла има изключително важно значение за цялостната ефективност на маслото. Така че нашият настоятелен съвет е „не добавяйте присадки“, ако искате да получите най-доброто от автомобила си. Добавянето на присадки може да стане причина за анулиране на гаранцията на производителя на превозното средство.

Какво се случва при нередовно сменяне на масло?

При нередовно сменяне на масло се понижава защитата на двигателя от износване. Моторното масло е един вид резервоар за всякакъв вид отпадъчни продукти, които се получават при изгаряне на горивото, включително пепел, утайки, вода и киселини, както и неизгоряло или частично изгоряло гориво. В същото време работещият двигател натоварва маслото, поради което компонентите, от които зависи ефективността му, постепенно се изразходват. Смяната на маслото през определени интервали от време гарантира баланса на неговия състав.

Освен това при смяната на масло се премахват вещества, способни да се утаяват, а също така тези, които предизвикват корозия на металните части и преждевременна амортизация на двигателя.

Защо просто да не доливам моторно масло?

Ако просто доливате масло, ще увеличите натоварването върху старото, което е останало в двигателя. Този проблем се изостри през последните години, тъй като по-леките модерни двигатели имат с около 25 % по-малко масло в маслените си вани. Маслата Shell Helix притежават мощното почистващо свойство, което позволява да поддържате двигателя в чисто състояние до следващата смяна на маслото.

Тежки ли са днешните условия за шофиране?

Актуалното проучване в Европа показа, че разстояния, по-къси от 10 км, съставят 75 % от автомобилните пътувания. При такива разстояния спиранията и тръгванията са чести, което води до засилена амортизация на двигателя, в случай че маслото не се сменя редовно.