Shell Turbo Oil CC

Shell Тurbo CC е разработено да покрие тежките изисквания на съвременните турбини, подложени на много тежки експлоатационни режими и надвишава изискванията на производителите на турбини. Патентована технология с не съдържащи метал добавки, постига значително подобряване на експлоатационните характеристики на Shell Turbo CC спрямо конвенционалните турбинни масла. Уникалната комбинация от отлична окислителна и термична стабилност в съчетание с устойчивост срещу образуване на лакове, отложения и отлични повърхностни характеристики, правят Shell Тurbo CC много добър избор за най-съвременните турбини с комбиниран цикъл, а също и за съществуващи парни и газови турбини.

Експлоатационни характеристики и предимства

  • Много висока окислителна и термична стабилност: Турбинните масла, работещи в съвременните мощни газови и турбини с комбиниран цикъл са подложени на много високи термични и окислителни натоварвания. Недостатъчната стабилност на маслото при такива условия може да доведе до сериозни проблеми при експлоатация, свързани с натрупване на лакове и отложения върху критичните участъци по системата. Shell Turbo CC е разработено специално за такива условия, благодарение на своята много висока окислителна и термична стабилност, което води до ниска склонност към образуване на лакове и отложения като се намалява риска от непланирани прекъсвания – резултатът е удължен експлоатационен срок на маслото и по-малко време за поддръжка и престой.
  • Бързо отделяне на въздуха и висока устойчивост срещу пенообразуване: Високата скорост на циркулация на маслото създава възможност за навлизане на въздух, което може да доведе до кавитация на помпата, преждевременно окисление и износване. Shell Turbo CC демонстрира отлични повърхностни характеристики с минимум склонност към пенообразуване и бързо отделяне на въздуха благодарение на което нежелателните ефекти, причинени от поглъщането на въздух при високи скорости са сведени до минимум.
  • Бързо водоотделяне: Замърсяване на водата е често срещано явление в парни турбини, което води до корозия и засяга смазването на лагерите. Благодарение на отличните деемулгиращи характеристики на Shell Turbo CC, попадналата вода се отделя лесно и системата се предпазва от корозия и преждевременно износване.
  • Добра товароносеща способност: Влагането на безпепелни, не съдържащи цинк противоизносни добавки предпазват зъбните колела и компоненти на турбината от прекомерно износване, което го прави подходящо за използване в турбини с тежко натоварени зъбни предавки и съкращава до минимум времето за престой и експлоатационните разходи.

Основни приложения

  • Турбини с комбиниран цикъл при производство на електроенергия
  • Промишлени парни турбини
  • Промишлени газови турбини

Спецификации, одобрения

Siemens TLV 9013 04 & TLV 9013 05, Alstom HTGD 90-117, General Electric GEK 28143A, GEK 32568f, GEK 46506E, GEK 101941A and GEK 107395a, Siemens-Westinghouse 21 T0591 & 55125Z3, Siemens/Mannesmann Demag 800 037 98 TD 32 / TD 46, Solar ES 9-224W Class II, DIN 51515 Част 1 L-TD & Част 2 L-TG, GEC Alstom NBA P50001A, JIS K-2213 Type 2, ASTM D 4304-06a Type I, II & III, Skoda: Tp 0010P/97